Pracownia Miast Piotr Murawski jest młodym przedsiębiorstwem działającym w sferze rozwoju miast i miasteczek Polski. Wspieramy Inwestorów w trakcie ubiegania się o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pełnimy wsparcie doradcze oraz merytoryczne.

Oto ja, Piotr Murawski. Jestem mieszkańcem Chełmna w woj. Kujawsko-Pomorskim. Tutaj mieszkam, działam i pracuję. Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (gospodarka przestrzenna oraz ochrona środowiska – podwójny magister), a także Doktorantem Środowiskowych Studiów Doktoranckich na tejże Uczelni. W pracy naukowej zajmuję się ochroną krajobrazu, ochroną dziedzictwa kulturowego oraz rozwojem małych miast.

PM_ja

Pracownia Miast jest łącznikiem działalności naukowej, społecznej, pasji do małych miast i miasteczek wraz z pracą zawodową. Zapraszam do współpracy!

Reklamy