Dobrze wiedzieć z kim się pracuje!

Oto ja, Piotr Murawski. Jestem mieszkańcem Chełmna w woj. Kujawsko-Pomorskim. Tutaj mieszkam, działam i pracuję. Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (gospodarka przestrzenna oraz ochrona środowiska – podwójny magister), a także Doktorantem Środowiskowych Studiów Doktoranckich na tejże Uczelni. W pracy naukowej zajmuję się ochroną krajobrazu, ochroną dziedzictwa kulturowego oraz rozwojem małych miast.

Pracownia Miast jest łącznikiem działalności naukowej, społecznej, pasji do małych miast i miasteczek wraz z pracą zawodową. Zapraszam do współpracy!

Reklamy

Blog post title

This is an additional placeholder post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.