Zapraszamy do kontaktu! Możemy pomóc w rozwiązaniu problemów planowania przestrzennego dotyczących Twojej działki lub inwestycji. Pomagamy w sytuacjach problemowych oraz w imieniu Inwestora uczestniczymy w procedurach sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto działamy w strefie rozwoju miast i miasteczek, poszukując unikalnej drogi rozwoju, bazującej na lokalnym potencjale historycznym, społecznym, przyrodniczym oraz ekonomicznym.

Pracownia Miast Piotr Murawski

ul. Św. Ducha 7/2, 86-200 Chełmno

Telefon: +48 601 264 198

E-mail: pracowniamiast@gmail.com

NIP:875-151-46-72 REGON: 367764530

Zapraszamy do kontaktu!

Reklamy